یکشنبه 27 اسفند 1396
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

سازمان در رسانه‌ها

خصوصي سازي پارک هاي علم و فناوري به پياده سازي برنامه هاي خاص توسعه فناوري و ارائه خدمات با کيفيت سرعت مي بخشد

  • سه شنبه 31 مرداد 1396
  • 1271

 سازمان در رسانه‌ها

  • بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27